Postup krokov na poukázanie 2% dane z príjmov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

V prípade, že sa rozhodnete poukázať Vaše 2% zo zaplatenej dane v prospech nášho Klubu slovenských turistov Sliač postupujte nasledovne:

Údaje o prijímateľovi 2%

Obchodné meno, alebo názov
12
Klub Slovenských turistov Sliač
Sídlo
13
962 31 Sliač, zastúpené predsedom občianskeho združenia Jaroslavom Sarvašom, bytom Sliač - Rybáre, J. Cikkera 231/14
Právna Forma Identifikačné číslo prijímateľa ( IČO / SID )
14
občianske združenie
15
0
0
6
2
5
5
3
1
/
  1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 € pre prijímateľa. Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,32 €.
  2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby ( pre danovníkov ktorí majú príjmy, len zo závislej činnosti - typ A) a v daňovom priznaní pre fyzické osoby (typ B) sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje o našom klube, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť nájdete v bielej tabuľke.
  3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2010) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.
Tlačivá k stiahnutiu
Poznámky

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

Created by Ján Knoška © 2009 - all right reserved