Vážení priatelia turistiky,2%

každoročne sa snažíme pripraviť a zorganizovať turistické akcie, ktoré slúžia pre Vás, členov KST Sliač, ale aj pre širokú turistickú verejnosť. Akcií, ktorými sa snažíme príjemne vyplniť Váš pobyt v prírode, ktoré majú slúžiť na psychickú a fyzickú podporu nášho zdravia, ale v súčasnosti ubúda, pretože ich počet je obmedzený nie priaznivými finančnými možnosťami.

My všetci, priaznivci turistických prechádzok do prírody, môžeme nášmu oddielu pomôcť pri zabezpečení a organizovaní jednotlivých turistických pochodov.

Máte príležitosť venovať pekný výlet sebe, svojej rodine a priateľom. Nepremeškajte preto túto príležitosť. Investujte do svojho zdravia a zdravia Vašej rodiny. Využite možnosť rozhodovať o svojich financiách a neprenechajte toto právo niekomu ďalšiemu.

Stačí poukázať
2% dane z príjmov
v prospech Klubu slovenských turistov Sliač

Údaje o prijímateľovi 2%

Obchodné meno, alebo názov
12
Klub Slovenských turistov Sliač
Sídlo
13
962 31 Sliač, zastúpené predsedom občianskeho združenia Jaroslavom Sarvašom, bytom Sliač - Rybáre, J. Cikkera 231/14
Právna Forma Identifikačné číslo prijímateľa ( IČO / SID )
14
občianske združenie
15
0
0
6
2
5
5
3
1
/

podmienkou k poukázaniu je potrebné, aby ste riadne a včas podali daňové priznanie do 31. marca a do tohto termínu daň aj zaplatili.

Kto termín podania nestihol, alebo daň zaplatil neskoro, či zabudol svoje rozhodnutie uviesť v daňovom priznaní, nemôže už darovať časť dane a nedá sa tak urobiť ani dodatočne !!!

Kto môže darovať 2% dane z príjmu?
Kto je danovník?

Daňovník je fyzická osoba, ktorá má príjmy:

Upozornenie

Dve percentá od fyzických osôb môžu byť poukázané len v prospech jednej právnickej osoby, to znamená, že nemôžu byť rozdelené medzi viacerých prijímateľov.

PRÍKLAD:
Zamestnanec, za ktorého vykonal ročné zúčtovanie dane za rok 2010 zamestnávateľ, sa rozhodol poukázať 2 % zaplatenej dane nemenovanému občianskemu združeniu. U zamestnávateľa si nárokoval nezdaniteľnú časť na daňovníka a daňový bonus na dieťa. Daň zo zdaniteľnej mzdy dosiahla 1 012,41 €, po odpočítaní daňového bonusu 226,45 € na jedno dieťa predstavuje daňová povinnosť 785,97 €. Občianskemu združeniu môže poukázať 2 % zo sumy 785,97 € čo je 15,72 € ( po prepočítaní 473,58 sk ) .

Tešíme sa na stretnutie na potulkách našou prírodou.

Predseda oddielu
Jaroslav Sarvaš
tel.: 0904 922270

Created by Ján Knoška © 2009 - all right reserved