Postup krokov na poukázanie 2% dane z príjmov pre zamestnancov

V prípade, že ste zamestnanec, ktorý požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov a rozhodnete sa poukázať Vaše 2% zo zaplatenej dane v prospech nášho Klubu slovenských turistov Sliač postupujte nasledovne:

Údaje o prijímateľovi 2%

Obchodné meno, alebo názov
12
Klub Slovenských turistov Sliač
Sídlo
13
962 31 Sliač, zastúpené predsedom občianskeho združenia Jaroslavom Sarvašom, bytom Sliač - Rybáre, J. Cikkera 231/14
Právna Forma Identifikačné číslo prijímateľa ( IČO / SID )
14
občianske združenie
15
0
0
6
2
5
5
3
1
/
  1. Do 15.02.2010 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
  4. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
  5. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi, našom Klube slovenských turistov Sliač ( biela tabuľka ), napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
  6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.
Tlačivá k stiahnutiu
Poznámky

Do kolónky ROK sa píše 2010

Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

Created by Ján Knoška © 2009 - all right reserved